bookmark_picture module_picture
10482.jpg
 

Project Roelof Schuiling genomineerd voor 2016

Op zaterdag 24 januari is een delegatie van onze historische vereniging naar Borger afgereisd om de startbijeenkomst van de leefbaarheidswedstrijd ‘Kern met Pit’ bij te wonen. Onze voorzitter, Joke Hofstra, heeft voor het project Roelof Schuiling, thema ‘Annen, van werkdorp naar woondorp’ een goed betoog gehouden om in aanmerking te komen voor een bedrag van duizend euro.. De jury heeft ons voor dit bedrag genomineerd. Volgend jaar zal, nadat dit project voor een belangrijk deel is gerealiseerd, door dezelfde jury worden bekeken of we die duizend euro kunnen ontvangen. Wij zijn er op voorhand erg blij mee en gaan dan ook voortvarend met de daadwerkelijke realisering aan de slag.

Wat houdt het project Roelof Schuiling in:

We gaan als historische vereniging aandacht besteden aan de in Annen geboren Roelof Schuiling op 27 mei 1854. Hij is een landelijk bekende onderwijzer geweest en wordt ook wel de zgn. ‘nestor’ van de aardrijkskunde genoemd. Hij is de bedenker van de schoolplaten om de aardrijkskunde en de geschiedenis meer aanschouwelijk te maken. In 1884 verscheen er van zijn hand de eerste druk van het boek van de geografie met als titel Aardrijkskunde van Nederland. Uit de door hem op goede wijze beschreven fysische geografische elementen van een gebied, gekoppeld aan de gebruiksmogelijkheden voor de mensen, kwamen de daaruit voortvloeiende landschappelijke structuren voort. Roelof Schuiling onderkende deze structuren. Voor Annen is het daarom interessant om de van oorsprong oude landschappelijke structuren te herontdekken in de hedendaagse inrichting van het gebied. Vandaar ons thema ‘Annen, van werkdorp naar woondorp’.

We willen dit doel bereiken door aandacht te besteden aan de bekende oud-Annenaar Roelof Schuiling, door een symposium te houden over de invuling van het aardrijkskundeonderwijs in de huidige tijd en door een historische wandelroute te maken in en om Annen waarin de nu nog herkenbare punten over de geschiedenis wordt verteld. Verder wordt samen met de OBS De Eshoek een schoolproject opgezet, waarbij de kinderen de historische kenmerken van het dorp Annen zelf moeten ontdekken.

Het project Roelof Schuiling is gekoppeld aan het in 2016 200-jarig bestaan van een schoolgebouw in Annen (er is dan onderwijs gegeven in een echt schoolgebouw en niet meer op de deel van een boerderij).

Op de plaats waar het eerste schoolgebouw van Annen heeft gestaan wordt een gedenkteken opgericht als eerbetuiging aan Roelof Schuiling.

 

Wie zijn dat ook al weer? "Toen juni 2013"

Onderstaande schoolfoto van de huishoudschool met juffrouw Looijenga staat afgebeeld in de Toen van juni 2013.

Dinie Vedder-de Jonge uit Eext hielp ons met de namen. Ze wist ze allemaal.

1. Marchien Kuipers uit Annen, 2. Lina Redeker uit Annen, 3. Henny Meertens uit Zuidlaren, 4. Tiny Bakker uit Eexterzandvoort, 5. Fina Boer uit Zuidlaren, 7. Eppy Koers uit Annen, 8. Aly Koers uit Annen, 9. Lammy Meiering uit Eexterzandvoort, 10. Roely Sloots uit Gasteren, 11. Dinie de Jonge uit Annen, 12. Roely Westerhof uit Gasteren, 13. Tiny van Rein uit Gasteren, 14. Jantje van Rein uit Gasteren, 15. Henny Rutgers uit Zuidlaren, 16. Henny Tingen uit Gasteren, 17. Diny Buivinga uit Noordlaren en 18. Henny Jager uit Zuidlaren.

Wanneer U nog opmerkingen heeft naaraanleiding van deze namen van de leerlingen op de foto, graag uw reacties naar de redaktie: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

Oproep van de werkgroep  Oud Annen van de Historische Vereninging Annen

Beste bewoners van Annen,

Al meerdere jaren zijn we als werkgroep Oud Annen van de Historische Vereniging Annen bezig om de bewonersgeschiedenis van alle huizen van ons oorspronkelijke dorp van vóór 1950 in kaart te brengen. Het is de bedoeling deze gegevens vast te leggen in een boek.

Door middel van het Kadaster, internet, diverse archieven, enz. hebben we al veel uitgezocht maar lang niet alle gegevens zijn op deze manier terug te vinden. Ook uw hulp hebben we hierbij nodig. Het gaat om de namen, geboortedata en plaats.

We hopen daarom dat u onderstaande vragen, voor zover mogelijk, wilt beantwoorden.

Alvast heel erg veel dank!

Grootvader:    ___________________________________________________

Grootmoeder: ___________________________________________________

Kinderen:         ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________

Lees meer...
 

Oproep eigen bijdrage Historische Dorpsatlas Drentsche Aa, deelgebied marke Annen.

 Inleiding

Vanaf 2012 is er een website: www.dorpsatlasdrentscheaa.nl.  Een ieder kan, wat betreft het Drentsche Aa-gebied, diverse oude kaarten, archeologische vondsten, veldnamen en cultuurhistorische elementen bekijken.

 Groei historische gegevens

De bedoeling van de genoemde website is dat deze gaat ‘groeien’, door middel van kennis, verhalen, foto’s, veldnamen, bijzondere plekken, bijzondere gebouwen van het dorp Annen. U heeft dus de mogelijkheid om deze gegevens aan te dragen voor de website.

 Eext al een eind op weg

In Eext is dit initiatief door een werkgroep van bewoners reeds uitgevoerd. Op de website kunt u binnen de marke Eext al verscheidene dorpseigen verhalen, foto’s en bijzonderheden terugvinden. De werkgroep heeft al een tijd terug aangegeven enthousiast te zijn over de mogelijkheden hiervan. Zij ziet de website als een mooie toevoeging voor het verzamelen en breed toegankelijk maken van de dorpshistorie. Het is een voortdurend proces.

Organisatie

De beheerder, te weten de BOKD, de Rijksuniversiteit Groningen en het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa heeft per markegebied één persoon aangewezen. Deze persoon vertegenwoordigt de Boermarke Annen, Dorpsbelangen Annen en de historische vereniging Annen en zet de verkregen informatie op de website.

Contact

Wilt u een bijdrage leveren in de vorm van een verhaal, een film, een foto of een historische (veld)naam neemt u dan contact op met Winny Feenstra, emailadres Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. onder vermelding van ‘bijdrage dorpsatlas Drentsche Aa’.
 
            Fraai boek over de geschiedenis van Annen

kaft-boek-annentoen

            De Canon van Annen, een kleurrijk boekwerk met 98 pagina's,
     
            die de geschiedenis van zevenhonderd jaar weergeeft in
                                         woord en beeld 
               Waar geschiedschrijvers en penseelkunstenaars 
             de tijden afspiegelen zoals die ook in veel andere dorpen
                     in zekere mate erkenning zal krijgen.        
             Reden genoeg om het, te krijgen, te geven, of om
               het op de plank te hebben liggen en dat nu 
                         voor de prijs van  € 14.95.
 
Meer artikelen...
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

 Geef eens een reactie in het Gastenboek als u opmerkingen over de site heeft.


Geboorte, doop en sterfdata van oud Annenaren. Zie Nieuwtjes rechts van scherm.


U kunt zich aanmelden als lid. Zie algemeen/ lidmaatschap.


Geef eens een reactie in het Gastenboek als u opmerkingen over de site heeft.


Geboorte, doop en sterfdata van oud Annenaren. Zie Nieuwtjes rechts van scherm.


U kunt zich aanmelden als lid. Zie algemeen/ lidmaatschap.


Geef eens een reactie in het Gastenboek als u opmerkingen over de site heeft.


Geboorte, doop en sterfdata van oud Annenaren. Zie Nieuwtjes rechts van scherm.


U kunt zich aanmelden als lid. Zie algemeen/ lidmaatschap.


Geef eens een reactie in het Gastenboek als u opmerkingen over de site heeft.


Geboorte, doop en sterfdata van oud Annenaren. Zie Nieuwtjes rechts van scherm.


U kunt zich aanmelden als lid. Zie algemeen/ lidmaatschap.


Geef eens een reactie in het Gastenboek als u opmerkingen over de site heeft.


Geboorte, doop en sterfdata van oud Annenaren. Zie Nieuwtjes rechts van scherm.


U kunt zich aanmelden als lid. Zie algemeen/ lidmaatschap.


Geef eens een reactie in het Gastenboek als u opmerkingen over de site heeft.


Geboorte, doop en sterfdata van oud Annenaren. Zie Nieuwtjes rechts van scherm.


U kunt zich aanmelden als lid. Zie algemeen/ lidmaatschap.


Geef eens een reactie in het Gastenboek als u opmerkingen over de site heeft.


Geboorte, doop en sterfdata van oud Annenaren. Zie Nieuwtjes rechts van scherm.


U kunt zich aanmelden als lid. Zie algemeen/ lidmaatschap.


Geef eens een reactie in het Gastenboek als u opmerkingen over de site heeft.


Geboorte, doop en sterfdata van oud Annenaren. Zie Nieuwtjes rechts van scherm.


U kunt zich aanmelden als lid. Zie algemeen/ lidmaatschap.


Geef eens een reactie in het Gastenboek als u opmerkingen over de site heeft.


Geboorte, doop en sterfdata van oud Annenaren. Zie Nieuwtjes rechts van scherm.


U kunt zich aanmelden als lid. Zie algemeen/ lidmaatschap.


Geef eens een reactie in het Gastenboek als u opmerkingen over de site heeft.


Geboorte, doop en sterfdata van oud Annenaren. Zie Nieuwtjes rechts van scherm.


U kunt zich aanmelden als lid. Zie algemeen/ lidmaatschap.


Geef eens een reactie in het Gastenboek als u opmerkingen over de site heeft.


Geboorte, doop en sterfdata van oud Annenaren. Zie Nieuwtjes rechts van scherm.


U kunt zich aanmelden als lid. Zie algemeen/ lidmaatschap.


Geef eens een reactie in het Gastenboek als u opmerkingen over de site heeft.


Geboorte, doop en sterfdata van oud Annenaren. Zie Nieuwtjes rechts van scherm.


U kunt zich aanmelden als lid. Zie algemeen/ lidmaatschap.


Geef eens een reactie in het Gastenboek als u opmerkingen over de site heeft.


Geboorte, doop en sterfdata van oud Annenaren. Zie Nieuwtjes rechts van scherm.


U kunt zich aanmelden als lid. Zie algemeen/ lidmaatschap.


Geef eens een reactie in het Gastenboek als u opmerkingen over de site heeft.


Geboorte, doop en sterfdata van oud Annenaren. Zie Nieuwtjes rechts van scherm.


U kunt zich aanmelden als lid. Zie algemeen/ lidmaatschap.


Geef eens een reactie in het Gastenboek als u opmerkingen over de site heeft.


Geboorte, doop en sterfdata van oud Annenaren. Zie Nieuwtjes rechts van scherm.


U kunt zich aanmelden als lid. Zie algemeen/ lidmaatschap.


Geef eens een reactie in het Gastenboek als u opmerkingen over de site heeft.


Geboorte, doop en sterfdata van oud Annenaren. Zie Nieuwtjes rechts van scherm.


U kunt zich aanmelden als lid. Zie algemeen/ lidmaatschap.