De Poorte van Drenth

 

Beste historisch geïnteresseerde,

Bijgaand plaatsen wij, op verzoek van De Drentse Historische Vereniging, een vooraankondiging van hun symposium “De Poorte van Drenth”. Het symposium gaat over Coevorden maar meer nog over de raakvlakken tussen historie, archeologie en landschapsgeschiedenis.

Zie hiervoor de bijgaande flyer.

Begin januari zullen wij op deze website de officiële uitnodiging met daarin informatie over locatie en programma plaatsen. Het betreft nu alleen een vooraankondiging.

Met vriendelijke groeten en mede namens,

de organiserende werkgroep van De Drentse Historische Vereniging en de Drents Prehistorische Vereniging.

Lukas Hoven, Anja Schuring, Ben Westerink, Saskia Wennink, Wim van der Wijk en Diana Spiekhout.